back
minneapolis-moline, photo
next

1941 Minneapolis-Moline GST

AT-10-64-MM
1941 Minneapolis Moline GST (Standard). Photo © copyright by Gary Alan Nelson.