back
avery, model v
, photo
next

1946 Avery Model V

AT-06-33-AV
1946 Avery Model V. Photo © copyright by Gary Alan Nelson.