back
Tettegouche,autumn,great lakes,lake superior,minnesota,state park, photo
next

MN-15-231-SP

Autumn along the shore of Lake Superior, Tettegouche State Park, Minnesota. Photo © copyright by Gary Alan Nelson.