back
Lake Maria,autumn,lake maria state park,minnesota,state park, photo
next

MN-15-470-SP

Autumn reflections in a pond, Lake Maria State Park, Minnesota. Photo © copyright by Gary Alan Nelson.