back
Lake Maria, autumn, state park, photo
next

Prairie and woods in autumn

MN-17-665-SP.

Prairie and woods in autumn at Lake Maria State Park, Minnesota.

 « Minnesota  « NEW! 
Related Galleries: Minnesota, Prairie