back
minneapolis-moline, photo
next

1952 Minneapolis-Moline Model U

AT-10-10-MM
1952 Minneapolis Moline Model U. Photo © copyright by Gary Alan Nelson.