back
minneapolis-Moline, photo
next

1952 Minneapolis-Moline Model U

AT-10-9-MM
1952 Minneapolis Moline Model U. Photo © copyright by Gary Alan Nelson.